Wie eenmaal een blik geslagen heeft in de sfeer van het Eeuwige, die zal nimmer de herinnering aan die heerlijke ervaring verliezen.

Daarom blijft hij de Eeuwige trouw.


Sleutelgedachte les 8, astrosophische leringen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene