Het is niet voldoende een waarheid te bezitten, maar de waarheid moet ons bezitten.


Sleutelgedachte les 7, astrosophische leringen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene