Mantra’s in boeken

In het Egyptische en Tibetaanse dodenboek vindt men vele mantra's, toverspreuken, invocaties; de onopmerkzame lezer zeggen zij niets. 

Er zijn namen van planeetgoden, ook namen samengesteld uit een reeks van klanken, die vroeger een doel hadden in de rituele bediening. 

Magie is een onderdeel van het "trachten één te worden met een god of godheid".

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene