Inwerking

Nu de mantra's naar het Westen komen werpt de wetenschap zich erop en herontdekt dat de trilling van het mantram inderdaad organisch iets in de mens doet.(Alpha-golven) 

Het mantram is totaal iets anders dan een gebed, het is geen verzoek, maar het in contact treden met een bepaalde trillingskracht, een veld. Een vereniging met die kracht bewerkt een verandering. 

Mantra's zijn het specimen van magie en alle vorm van magie heeft een scheppende of een destructieve werking. 

Om zich van een mantram te bedienen, moet de mens WETEN wat hij doet; de Europeaan die zich bedient van de hem overgedragen  mantram weet dit veelal NIET. 

Het vertrouwen in de guru of meester doet hem met zijn mantram experimenteren. 

Hele volkeren, groepen kunnen in bedwang worden gehouden door mantra's of vernietigd worden, zoals natuurcatastrofen erdoor opgeroepen of bezworen kunnen worden. De sterkste trilling heerst. 

Dat is de sleutel van de regenmakers, de bezweerders, de tovenaars of zwartmagiërs die mensen benadelen. 

Het mantram is de kern van een scheppende dan wel van een vernietigende werkzaamheid, omdat zijn kracht geconcentreerd werd. 

Mantra's zijn in de oudheid ontstaan door experimentele magiërs, yogi's, maar hun oudste oorsprong ligt in de "eed" die de Lichtzonen zwoeren, voordat zij deelnamen aan het leven op aarde. 

Elk woord, kort uitgesproken, bewust geladen met de energie van de vertolker is een mantram. 

Een religie of een leer of een methode die gebruik maakt van mantra's is werkzaam. 

Een leer of religieuze praktijk of geestelijke overtuiging, die GEEN mantra's aanwendt is zonder uitwerking. 

Teksten die gedachteloos, afwezig, worden uitgesproken zijn zonder uitwerking. 

De bezieling belevendigt het mantram. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene