Geluid

Dat geluid een genezende, zegenende of destructieve macht heeft bewijst wel de muziek op b.v. de planten, evenals op de mensen. 

Radionika is de genezing via de trilling. Het vernemen van een geluid, wanneer de geneesheer met zijn vingers klopt op het lichaam, is de klank van het orgaan testen. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene