Opvattingen

Er zijn verschillende soorten mantrams. 

  1. de spreuken; 
  2. de namen van goden e.d. 
  3. de enkele klanken. 

De taal is niet bepalend voor het mantram, maar de trilling die in het woord of de klank besloten ligt. De magiër kan die trilling vrijmaken, dan wel binden. 

Men kan dus een mantram krachteloos uitspreken, maar ook magisch laten resoneren. 

De basis van de spiritualiteit is de wederverbintenis van de ziel met de geest; of: de mens met god. 

Daarbij wordt in een rituaal, een magie, gebruik gemaakt van de invocatie: b.v. "O Licht der Lichten! God van hemel en aarde!" 

Ook de klank: OM, die volgens de Hindoe-leringen de klank van Brahma zou zijn. (AOM is Sahasrâra-chakra, Prânava -Logos, Âtma is kruinchakra) 

De beoordeling van een mantram is zuiver individueel. 

De mens is samengesteld uit organen en lichaamsdelen, die allen een bindende trilling bezitten; zoals elke schepping zijn grondtoon heeft, zo heeft ook elk orgaan een grondtoon. Dit is geen religie of geloof, dit is een natuurkundig feit. 

Iedereen kent het fenomeen van het springende glas, de springende gloeilamp, wanneer de grondtoon van het glas wordt geraakt, d.w.z. voor vernietiging heeft men één toon hoger nodig. 

Het bewijs dat trillingen, figuren en getallen nauw samenhangen kan men vinden in het voorbeeld van het zand op de viool. 

Zand op een viool gestrooid, neemt figuren aan onder inwerking van de klank, die de strijkstok voortbrengt. Elke trilling heeft zijn eigen figuur. 

Wanneer men  een glas laat tinkelen en men slaagt erin net een toon hoger te zingen dan de vernomen klank springt het glas. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene