Waarheen

Naar diegene of datgene die de trilling van de mantra bepaalt. De leer als mantram b.v. 

Er zijn mantra's die een eigen leven gaan leiden, en die de mens niet verlaten, of hij nu slaapt dan wel waakt. Hij is volkomen de gevangene van het mantram. 

Het mantram, ver doorgevoerd, bewerkt, na schijnrust, splitsing van de uiterlijke en etherische lichamen. 

Het mantram doet NIETS voor de ziel, integendeel. 

De kennis omtrent de mantra's is één van de meest funeste takken van hun magische wetenschap, die de Lichtzonen meebrachten. 

Omdat slechts reine, goddelijke, volmaakte zielen door hun trilling DE geest kunnen bereiken. 

Vanzelfsprekend zegt elke leerling dat zijn meester die ziel bezit en DE geest bereikt! 

De methode HOE men met een mantram omgaat, wàt men zijn naasten overdraagt, wat men ermede wil doen, bewijst de staat van de z.g. meester. 

Men draagt een onwetende GEEN magische sleutel over, hem zo als een prooi in de schoot van een bepaalde macht werpende. 

Gaat men een mantram KOPEN, dan moet de leiding daarachter beslist anti-spiritueel zijn. 

Men kan GEEN magie kopen, men betaalt de weg tot de geest NIET. 

De ziel die hunkert naar de geest schept zijn eigen mantram; zoals, volgens de folklore in het Oosten vele yogi's en meesters mantrams schiepen die heden nog gebruikt worden. 

Waarom zou uit onze eigen ziel niet zulk een mantram geboren worden, als zij ernstig constant hunkert? 

Dat is dan het mantram dat hij ons past, dat ons niet schaadt en dat ons verbindt met datgene waarmede wij polariteit hebben. 

Zo zal ons eigen mantram, met onze innerlijke ontwikkeling, veranderen! 

Dat is geen gevangenis. Wat wij scheppen kunnen we, op zijn tijd, loslaten, als wij er bovenuit gegroeid zijn. 

Zo beroven we onszelf niet van ontwikkeling noch van HET leven, noch van noodzakelijke ervaringen. 

Elk serieus, hunkerend mens vindt zijn mantram, het is de tekst die u zo ontzettend graag hoort of leest of zegt; hoe korter en geconcentreerder u juist die tekst zegt, des te intensiever de uitwerking zal zijn. Dat is de basis voor genezing, heiliging, ontwikkeling. 

Het is een werkzame bescherming, verlichting, kalmering. 

Zulk een tekst kan ALLES voor ons worden, wij stuiten altijd op DIE tekst wier trilling we op dat moment nodig hebben. 

Heel de kosmos, de natuur, alles bestaat uit trillingen, dus uit mantrams. Er is altijd één die juist bij ons past. 

Uitproberen: naam, woord, tekst. 

Concentratie, verzinking in zichzelf, in het mantram. 

Zichzelf als magiër ontdekken, want het "vrijmaken en binden van trillingen" kunnen we allen. 

Als we maar kennis dragen van het waarom, en doordrongen zijn van het weten dat alles trilling is. Elk mens kan gemakkelijker geloven in iets dat hijzelf vindt, dan in iets dat hij krijgt. 

(Het verschil tussen suggestie en inzicht). 

Dit is althans altijd het geval met de nog niet, of niet meer, etherisch gevangen mens. 

Gemakzuchtige, niet in de geestelijke wetten en niet in de kracht "die-in-ons-is" gelovende mensen, zoeken BUITEN zichzelf. Zoeken iets waarin zij op autoritair gezag kunnen geloven. 

Dat wat de mens zelf voortbrengt en zelf vindt, heeft veel meer waarde, want daarin ligt beslist zijn eigen trilling verborgen. 

Zijn eigen mantram vinden is de sleutel ontdekken tot zichzelf en hij die zichzelf kent, ontdekt de god die in hem leeft. 

Als deze individuele god de trilling bezit van DE geest, wordt de mens opgenomen in het universeel geestelijke beleven!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene