Gevaar

Het mantram ontneemt de mens nl. zijn geestelijke individualiteit; d.w.z. een ontvangen mantram. 

Een zelf gevonden mantram brengt de mens tot lichamelijke harmonie; waardoor hij sneller komt tot een geestelijke ontvankelijkheid. 

De huidige hausse in mantra's, gebracht tot onwetende Westerlingen is het GROOTSTE gevaar sinds de tweede wereldoorlog. 

Het is een overgave zonder zijn "vijand" te kennen. 

De mens ondergaat het leven als een opeenvolging van botsingen en harmonisaties in trillingen; àlles is trilling; elke gebeurtenis, elke gedachte, elke ervaring. 

Prettige ervaringen harmoniseren in trilling, onprettige disharmoniseren, dat bepaalt groei en leven, beweging. 

Een ontvangen mantram ontneemt de mens deze ontwikkeling, dus deze strijd of deze bewuste vreugde. Belet hem; ontneemt hem zijn kansen, dat schijnt rustig. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene