Herhaling

Het "succes" van het mantram berust op concentratie, bezieling, geloof en herhaling. 

Monniken die de ommegang doen, rozenkransen biddend, binden zich aan het mantram van hun hiërarchie; vandaar dat zulk een religie moeilijk uit te bannen is. 

De momentele hausse in mantra's uit het Oosten is als het binnenlaten van een soort 5de colonne, die het Westen inpalmt. Degelijker dan een leger het ooit kan doen! 

Het is geen wonder dat er dan een ogenblik komt, waarop een machtige Oosterse magie, een soort nieuwe religie brengt in het Westen. 

Zouden de mantra's uit het Oosten NIET gericht zijn op het individuele en groepsbelang dan zou het er in de Oosterse landen HEEL ANDERS uitzien; gezegender, harmonischer, reiner! 

Een mantram wordt altijd gebruikt voor de mens zelf, dan wel terwille van de groeps-, of klantenbinding. 

Dat de mens erdoor "heilig of wedergeboren" zou worden is beslist niet waar. 

Hij wordt dikwijls anders, ontwikkelt PSI-krachten, wordt vreedzamer, d.w.z. fatalistischer. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene