Gevaar

Er is slechts één, maar een groot, MAAR; 

de meester of de leerling, die zijn mantram aanwendt veronderstelt dat de geest of God, of Brahma zich op zijn mantram, dus op zijn geconcentreerde WENS, manifesteert. 

Vele mantra's zijn de gebalde arrogantie van de mens; van de gevallen Lichtzoon. Hij MEENT dat DE geest op zijn bevel komt. 

Misschien niet direct, maar wel bij HERHALING. 

Te veronderstellen dat DE GEEST zich laat commanderen of provoceren door de mens is een uiterst belachelijke veronderstelling. 

Zij die KOMEN zijn natuurkrachten. 

Zoals het ruisen van bomen b.v. op vele mensen een kalmerende invloed heeft, zo kan de geconcentreerde trilling van een schepping, een rustgevende invloed hebben. 

Elk mens verschilt hierin, voor de ene mens is het het geluid van de zee, voor de andere dat van de bomen, voor weer een andere die van een bepaald muziekinstrument. 

De mens herkent, onbewust, de trillingssleutel van zijn eigen wezen. 

Krijgt hij een mantram van een meester, dan ontvangt hij een trillingssleutel die SOMS WEL SOMS niet zijn concentraat bevat. Met alle risico's daarmede verbonden. 

Elk mantram bindt de mens aan iets: hetzij uit de natuur, hetzij aan een leer, aan een meester, aan een groep. 

Het mantram, gekregen van een ander, is ALTIJD een soort gevangenis. 

Men kan zich binnen in die gevangenis kalmer gevoelen, omdat men zichzelf heeft overgegeven aan een levensbeheerder, een gevangenisbewaarder. 

Angst voor ritualen is gebaseerd op slechte ervaringen, hetzij in dit leven, hetzij in een vorig leven, met mantra's en hun magie.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene