Momenteel zijn de mantram of de mantra's weer in gebruik genomen, vooral door de Europese wereld, in het Oosten waren zij van oudsher de onontbeerlijke schakel in de religies. 

Mantram komt uit de Hindoe-leer en betekent "toverspreuk of heilige spreuk". 

Het is gebaseerd op de wetenschap van de klanken; alle vormen hebben een oertoon als bindend element; de gehele schepping wordt bijeengehouden door de trilling Gods; de Hindoe zegt door de trilling van Brahma. 

Mantra's berusten op de trillingen, die bij de natuurgoden, de planeetgoden, of scheppingen passen. Op het mantram berust de magie. En de magie is afhankelijk van de kennis en vooral het bewustzijn, de verlichting, van de beoefenaar. 

Het mantram is niets iets specifiek Oosters, maar het verovert momenteel het Westen, omdat daar het gebruik van het mantram werd vergeten. 

De roomse hiërarchie bewaart oeroude mantrams; de protestantse kerken hebben deze mantrams verworpen, soms deden zij hun eigen mantram ontstaan. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene