Middelpunt van Yantra of Mandala

In het Oosten noemt men de oudste vorm van een mandala een YANTRA en de eerste hiervan is een cirkel opgevuld met 9 driehoeken. 

Ervan uitgaande dat de negen werelden zich binnen de kosmische cirkel met elkander vermengen. 

Langzamerhand is het begrip en de oervorm van de mandala uitgegroeid tot een kunst van weergave, maar helaas ook tot een HANDELSOBJECT. 

De Boroboedoer met zijn stupa's is eigenlijk een verzameling van mandala's, ronde vormen, waardoor de mens bij aanschouwing een gevoel van bovenzinnelijkheid, rust of goddelijkheid zou ervaren. 

In de antroposofie heeft men eveneens pogingen daartoe gedaan door b.v. de vorm van het Goetheanum in Dornach. 

Ook ronde vormen, de beweging van de trillingsgolven, maar de uiteindelijke vorm is altijd het resultaat van de vereniging van de mandala-scheppende mens en de kosmos, de laatste vorm, de concretie is door die mens beïnvloed. 

Dat kan ook niet anders. 

Maar aangezien elk mens een "unicum" is, zou dus uit ieder mens een andere mandala te voorschijn moeten komen, en zullen we niet, zoals heden normaal gevonden wordt, onszelf moeten dwingen ons te vereenzelvigen met de mandala van een naaste. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene