Concretie van de kosmos

In wezen is elke stoffelijke vorm de concretie van een gedachte, een trillings-essentie. 

Het "zo boven zo beneden" drukt zich ook zo uit. 

De kosmische golven en trillingen omgeven ons en bezitten vormen en drukken hun tekening in de "waterdruppel, sneeuwvlok, ijsbloemen enz..

Een sensitief of gevoelig mens kan deze vormen opvangen en probeert deze weer te geven in creaties, scheppingen; zo "laat men een mandala ontstaan" doordat men een harmonisch beeld vervaardigt in onverschillig welk materiaal. 

Disharmonische beelden zijn altijd beïnvloed door het wezen van de onevenwichtige mens. 

Zoals muziek eigenlijk een aaneenrijgen is van mantra's, zijn stoffelijk creatieve vormgevingen, zonder dat zij materie uitbeelden, het weergeven van kosmische mandala's. 

Abstracte kunst wil in wezen zijn: het weergeven van kosmische indrukken, of mandala's, maar faalt daarin veelal enorm; zoals men kan luisteren naar muziek, zo kan men innerlijke ook luisteren naar de bewegingen in het al en deze trachten weer te geven. 

Dan kunnen schone, onbekende bloemen ontstaan, figuren die niet aangeleerd zijn, maar WORDEN. 

Vele creatief spontaan ontstane versieringen in tempels, kathedralen, kunstwerken zijn kosmische bewegingen, gekristalliseerd in de materie. 

Het harmonische weergeven van deze kosmische bewegingen maakt op de mens altijd een rustgevende, vredige indruk, die tot in zijn ziel kan doordringen. 

HARMONIE geneest, muziek, vormen, mandala's. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene