Psychologie

In de psychologie kent men het karakteristieke, psychologische mandala, de BOOM-tekening waaruit men de zieke kan herkennen. 

Iemand verenigt zich met een idee, een gegeven. Het onpersoonlijke, kosmische kan slechts ontstaan wanneer men ZELF geen deel aan de vormgeving neemt, maar uitsluitend als doorvoerkanaal fungeert, waarbij altijd IETS van de vormgever meegevoerd wordt. 

Om een mandala te vormen is men eigenlijk een kosmische middelaar, een medium; vandaar dat iedere mandala iets vertelt en anders uitwerkt op de beschouwer. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene