Vormloze

Om het vormloze te kunnen benaderen moet men de moed bezitten om zich over te geven aan het NIETS, en dat gaat altijd via gedachtenvormen, verbeeldingen, kleuren e.d., die UIT ONS ZELF ontstaan. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene