Kosmisch gegeven

Om tot de oorsprong van de mandala terug te keren moeten we eerst eens zien waaruit een mandala of een meditatie-tekening is ontstaan en dan komen we tot de verrassende conclusie, dat een "mandala" uitsluitend voortkomt uit het menselijke verlangen om zich te verenigen met de kosmos of met God; of één te worden met het eeuwige. 

Hieruit volgt direct dat een "mandala" niet gemààkt kan worden, maar eigenlijk zuiver ontstaat. 

In de natuur worden we omgeven door mandala's als verstoffelijkingen van kosmische lijnstructuren, golfbewegingen, cirkels, vierkanten, maar altijd harmonisch, zoals Jung zegt: voltooid, vandaar dat men mandala's vormt uit een even aantal lijnen, een yin-getal of NEGATIEF getal, dat in zich dan wel een oneven getal of vorm kan hebben, dan wel het aanvult, maar het even getal, het negatieve houdt het altijd in bedwang. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene