Indianen

Er is een mooi boekje uitgekomen over de mandala's, die door de medicijnmeesters van de Indianen in het zand werden getekend (Mandala's im Sand - David VILASENOR - IRIS Verlag) ter gelegenheid van bepaalde ceremoniën of gelegenheden. 

De westerse mens ontdekt hun schoonheid en wil er een handel in beginnen. 

Indianen wissen nl. die mandala's bij het ondergaan van de zon weer uit. De kosmos is altijd in beweging, veranderlijk, niets staat stil, menselijk bewustzijn ook. Zo kan men zich NOOIT aan een mandala hechten, of gevangen genomen worden. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene