Wie bepaalt dat? Elk mens zelf.

Heiligenplaatjes, vroeger op scholen uitgedeeld beïnvloeden het denkleven van het kind. Dit behoort bij de methode, wellicht onbekend bij de onderwijzer, maar niet bij de hoogste leiding. 

Een herinnering, beeldje, tekening, souvenir verbindt ons met plaats waar of waarom we het kochten. 

Een geschenk van een later overleden persoon kan ons verbinden met die overledene. 

Maar WIJ zijn het altijd die het contact leggen. Onze innerlijke staat, emotie, wens bepalen dat. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene