Occult

In het westen wordt de mandala gebruikt in de magisch occulte praktijk: een tekening omgeven door een cirkel waarin de magiër stapt om zichzelf tegen de opgeroepen geesten te beschermen. 

In het oosten plaatste de magiër zich BUITEN die cirkel en laat de geesten erbinnen. Dat is een essentieel verschil. 

Elke harmonische vorm kan aangewend worden als mandala wanneer men zijn gedachten wil ordenen in een bepaalde richting. 

Neemt men een Pentakel of een vijfpuntige ster of een driehoek als z.g. mandala, dan moet men daarin een voleinding plaatsen, in gedachten, iets dat draagt, het Yin-principe. 

De mens, als kruisvorm of als pentakel wordt immers ook gedragen door een centraal middelpunt. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene