Alchimie — Heilige Magie

In de alchemie leert men zo juist dat als de mens zijn krachten ontdekt, hij pas het gevaarlijke punt heeft bereikt. 

WAT doet hij ermede? 

Voor de twijfelaars, de zwakken en de slaafsen is dit totaal onbelangrijk. 

De magiër (zoals de Tarot stelt) zou alles met zijn krachten kunnen doen, maar hij doet NIETS. TOTDAT hij volkomen rein, geestelijk, onthecht is. Dan krijgt zijn kracht een boven Yin en Yang staande macht. D.w.z. hij ontketent noch zwarte noch witte magie, maar slechts kracht; kracht die uitgestort wordt en waarnaar hij niet meer vraagt, dus die, vanuit hem, geen doel dient, maar slechts aanwezig is ten behoeve van...... 

Zoals in de natuur opbouw en afbraak naast elkander bestaan en de natuur daardoor in beweging houdt zo geeft de heilige magiër zijn kracht vrij en waar zij gebruikt wordt, wòrdt zij gebruikt. Het is niet meer zijn zaak. Zijn zaak is het dienen. 

Dat wordt dan: elk schepsel in zijn eigen waarde laten. Het fouten laten maken en het goede laten doen al naar eigen believen. 

Zoals de kracht in natuur EN mens aanwezig is, ter beschikking staat van degenen die deze gebruiken willen, zo zal de heilige, zuiver geestelijke magiër zich ook neutraal opstellen. 

Hij IS, dat is voldoende. 

Zowel de WITTE als de ZWARTE magie is gericht. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene