Extase

De emotionele opwinding, drift, sadisme, sexualiteit, muziek, vervoering, bevordert het uitoefenen van de destructieve, maar ook van de constructieve magie. (de zins- of ziele-extase) 

De vervoering is in wezen hetzelfde als de mediale bezetenheid van de medicijnmeester alvorens hij zijn magie beoefent. 

Bloedsofferanden zwepen de mens op tot een emotionele of sexuele extase, opwinding, bloed ruiken, (een beproefde methode) op dat moment geeft hij zijn bio-energie af en verbreekt hij zijn begrenzing en zijn bescherming; wordt hij vatbaar voor de concentraties van anderen dan IS hij reeds slachtoffer. 

Alle rituele offeranden dienden dit doel. 

Het samenvoegen, een ontvangstapparaat, binnen de emotionele beroering. 

Elke magiër en elke magische groepering moet een binding leggen tussen zichzelf en het doel of de slachtoffers. 

Zoals ook bij PSI-genezingen zal de magiër of de magische groepen die macht willen uitoefenen, de bio-energie, het fluïdum, van hun volgelingen, patiënten of anderszins willen bezitten (kledingstuk, haar, tand, nagel, enz.). 

Dit kan zowel ten goede, een heilzaam doel dienende, als ten kwade, een destructief doel dienende, geschieden. Het doordringen van het aurische- of bio-energische veld. 

Magie is altijd uit op overheersing! 

Zoals alle magiërs weten, is de klank van de stem doorslaggevend bij alle magische formulen, riten, bezweringen, aanroepen, enz. 

De formule MOET traditioneel zijn (de aanroep), en de stem moet hem dragen. Dat is ook bij genezingen het geval. 

Ook bij zelfgenezing (hardop uitspreken is sterker dan zwijgend herhalen!). 

Maar dan wel geconcentreerd uitspreken als een bevestiging van concentratie EN verbeelding, 

Om zijn naaste zegenrijke, dan wel kwaadaardige toevloeden te doen toekomen moet de mens in zichzelf deze werking bijna tastbaar aanwezig gevoelen: het zichzelf opzwepen tot haat, minachting enz., of het zichzelf concentreren in liefde, heilzame kracht. 

Men trekt uit zichzelf de positieve, opbouwende, dan wel negatieve, afbrekende, energie op en zendt deze uit. Dat is magie.(het gebed) 

Zodra de magiër capabel is, heeft hij slechts de kracht in stand te houden, zoals magische hiërarchieën slechts de kracht in stand houden doorb middel van media of imitatie-magiër, mensen die bewust, geconcentreerd het traditionele steeds weer herhalen. 

Zulk een instituut is NOOIT omver te werpen dan door tegen-magie; nooit door ondermijning; de bewuste en sterke magiër laat zich niet ondermijnen. 

Lach nooit om steeds herhaalde traditionele gebruiken in de handen van priesters, magiërs en leiders! 

Zij zijn zeer nuttig en bevestigend, in stand houdend. 

Wisseling, vernieuwing, initiatief van buitenstaanders onderbreken de stroom van bio-energie die eeuwenlang op gang gehouden werd. 

Herhaling houdt de stroom in beweging, iets nieuws daarin inpassen is zeer delicaat. 

Herhaling moet echter bewust, met klank en concentratie en verbeelding gebruikt worden. 

De oude formulen moeten herbeleefd worden door de klank van de stem. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene