Het woord MAGIE heeft een zeer omstreden klank gekregen. Het doet onsympathiek aan en is veelal angstaanjagend; en de kerkelijk gelovigen schuwen elke vorm van magie. 

Wat is magie? 

Magie is de basis van het bestaan, het is de wortel van de schepping en de kern van het individu. 

Magie is de heerschappij over de positieve en negatieve krachten in het universum; magie is de macht van bundeling en ontkoppeling.  

Zoals men weet is het universum gevuld met bio-energie, waarin eigenlijk de schepselen met hun bio-energisch lichaam ronddrijven. 

Dit is een oerkennis, waarvan alle wijzen, magiërs, onverschillig welke geestelijke machten dezer wereld mede op de hoogte waren. Het sterkste magnetische veld wint. 

Kennis geeft de karakteristiek aan de heerser, de heerschappij, de magiër, de macht of de groep. 

Magie zonder kennis is twijfelachtig, d.w.z. aantastbaar. 

Het geloof is de grond waarop elke magische macht, inclusief de magiër, zetelt. 

Het geloof in zichzelf, in zijn meerwaardigheid, zijn goddelijkheid, onverschillig wat maakt de magiër tot wie hij is of maakt de geestelijke macht tot wat zij is. 

Magie is macht; vele mensen hebben de mogelijkheid tot het magiër zijn ingeboren gekregen. 

Net zoals met de PSI-genezingen, bestaat de magie uit: verbeelding en concentratie .

In de woorden van de mysticus, de tegenpool van de magiër: hoop en geloof .

De vrucht daarvan is de daad van de magiër en deze kan opbouwend dan wel afbrekend zijn. 

Tegenover yin staat yang, tegenover liefde staat liefdeloosheid of haat, dat is meer gericht. 

Men spreekt in alle literatuur over witte magie en zwarte magie. 

Het is het gebruik maken van de opbouwende energie of de afbrekende energie binnen de natuur; zoals er materie en antimaterie bestaat, zo is er een opbouwende en afbrekende kracht. 

Ook de acupunctuur kent deze en maakt er gebruik van tot genezing. 

De afbrekende kracht noemt de mens: kwaad; de opbouwende kracht noemt hij goed. 

Witte magie bemoeit zich met de opbouwende kracht: genezen, heiligen, in stand houden, enz. Zwarte magie bemoeit zich met de destructie, strijd, ontheiligen, uiteenvallen. 

In wezen zijn beide magische machten onderdeel van één bio-energische stroom. 

In elk mens zijn zij beide aanwezig. De instelling van de mens bepaalt waarop hij zich concentreert. 

Onze verbeelding en ons geloof werpt ons dan weer in de afbraak en dan weer in de opbouw. 

GEDACHTEN, negatief en positief, de magie beheerst beide. 

Indien de magische concentraties binnen deze wereld uiteen zouden vallen, zou alles er volkomen anders uitzien. 

GOD is de universele kosmische magiër, die beide krachten binnen de natuur bespeelt. 

Elke magiër beschouwt zichzelf als een kleine god binnen de natuurkrachten. 

MAGIE is het grondprincipe van een heersende geestelijke macht en zijn leer; er is geen verschil tussen de magie van Oost en West, Noord en Zuid. 

Een zichzelf handhavend machtig lichaam maakt gebruik van de wet van de magie: concentratie - verbeelding. 

Magie is niet louter spiritueel, het is het gebruik maken van aanwezige energieën binnen natuur en mens; wat in de natuur is, is ook in de mens. Magie is zelfstandigheid. 

Een directeur van een groot bedrijf staat op en gaat naar bed met zijn bedrijf. Hij gelooft in, is geconcentreerd op, en met zijn gedachten bezig met zijn bedrijf. 

Een PSI-genezer behoeft nog geen magiër te zijn; vele bezitten slechts een overtollige bio-energie waarmee zij naar eigen believen omspringen. 

Maar elke magiër KAN een PSl-genezer zijn, zowel als een vernietiger. 

Het de mens instrueren in de wetten van de magie ZONDER dat zij daartoe gemotiveerd zijn, zonder dat zij innerlijke adeldom bezitten, is levensgevaarlijk. 

Boeken met magische instructies spelen met bio-energie. Zoals een mediamiek, door magiërs, beheerst mens aan de top van een land, levensgevaarlijk is. (Hitler, Amin) 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene