Ontstaan van de Ophiten

De Ophiten zeiden dat zij volgelingen waren van Marianne of Maria Magdalena, die de leer van Jacobus, de broeder van Jezus overgedragen kreeg. In vele overleveringen was Marie-Magdalena de vertrouwde van Jezus. Zij wordt ook genoemd als degene die met hem vluchtte na de kruisiging, waar hij niet gestorven zou zijn. 

Hierop baseren de Turken de vondst van zijn graf in hun land en de zigeuners beroepen zich erop dat Maria Magdalena aan land is gegaan in Frankrijk, waar jaarlijks haar komst wordt gevierd met een processie, waarbij men een zwarte Madonna meedraagt. (Aiges Mortes) 

De Ophiten zagen de oerslang ook als symbool van de wereldziel; diep in het midden van de aarde ligt zij "opgerold", verborgen en wacht op de indaling van het Licht dat zo de wereld zal redden. 

Hiermede kunnen we ook de "wereldboom" vergelijken, die opgroeit uit deze wereldziel in het midden van de aarde. 

Het "midden van de aarde" volgens de ouden, is de plaats waarheen het licht voortdurend gaat;  zij die daar wonen zijn bevoorrecht. 

Een hiermede geparenteerde opvatting die zeer interessant is en vooral heden waard is bestudeerd te worden, dat de NOORDPOOL de kruin is, de pinealis van de aarde en het zuiden het wortelchakrum (heiligbeenchakrum) waarin het "kwade" gebonden ligt. 

De Noordpool ademt kosmische energie in, de Zuidpool stoot deze energie uit, vervuild, ontkracht door de "slangenbeweging door het aarde-lichaam. (dit doet denken aan de Isis-papyrus) (aarde is de mens). 

Niet voor niets plaatste men, vooral vroeger, religieuze heiligdommen op bepaalde plaatsen van de aard, waar het aardmagnetisme het sterkste was. 

Daar vermoedde men een sterkere ontmoeting tussen aarde en hemel, SLANG en SCHOOT.  

Die plaatsen kunnen worden vergeleken met de organen in een groot aarde-lichaam, elke plaats gedraagt zich volgens de werking van het betreffende ORGAAN. 

DE LEVENSBOOM van de Adam Kadmon is hiermede goed te vergelijken. 

Hetzelfde kunnen we in onszelf terugvinden. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene