Slang met staart in de bek

De voor-christelijken zeiden dat dit symbool uiting gaf aan de cyclus van het wordende met zijn dubbele ritme; d.w.z. de ontplooiing van het Ene in het Al en de terugkeer van het Al naar het Ene.  Dus in getallensymboliek: 10. 

Het was bij uitstek een RELIGIEUS REPTIEL; een profetisch dier; een pneumatisch (geestelijk) dier. 

Hij werd ook beschouwd als de symboliek van de sexuele vereniging van God (Schepper en mens). 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene