Slang - kwade

De slang, omdat zij door het stof kruipt wordt ook gezien als een gevallen geestelijke kracht, de energie uit de hemel die zich nu door het stof voortbeweegt. 

Als zodanig is hij het symbool van de "zonde", het hemelse negerende.  

De symboliek in de bijbel, van de "opgerichte koperen slang" is zo schoon, omdat het de terugkeer van de ziel tot haar oorspronkelijke geest symboliseert. 

Hetgeen er ook in Joh. III staat: "Zoals Mozes de slang oprichtte zo zal eens de zoon des mensen worden opgericht, opdat ieder die in hem gelove eeuwig leven hebbe" (14-15). 

Hetgeen slaat op het opnieuw leven en bewegen van de Oerslang-energie in de mens. 

(Koperen slang- symbool van Venus ziel- verleidster dan wel GEleidster) 

Elke slangensymboliek die een opgerichte slang uitbeeldt slaat op het "opgaan van de ziel tot de geest", wederkeren van het gevallene tot het hogere. 

Hiertoe moet echter SHIVA, het derde oog, lichtend zijn, moet de mens VOL LICHT zijn. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene