Kennis

ZENO bracht Kennis, beaming, en begrip op een eenvoudige wijze over op zijn toehoorders. 

Hij toonde zijn hand met gespreide vingers, dat is de zichtbare vorm, daarna met iets gebogen vingers, dat is beaming, toestemming; en daarna als vuist, dat is begrip. 

Men ziet het, men ziet wat er gebeurt, men begrijpt wat er gebeurd is. 

Het begrip is als de vuist waarvan men BEGRIJPT hoe hij ontstaan is. 

Daarna bracht ZENO de linkerhand naar de vuist en omklemde hem: dat is KENNIS, weten. 

De linkerhand kan zich vrij en ongedwongen om de vuist (het begrijpen) leggen. Dat weten bezitten de WIJZEN; de Stoïcijnen konden nooit zeggen wie wijs was of geweest was. 

WETEN is een niet te verzwakken begrip, die de rede niet kan vernietigen noch vernietigd kan worden door een systeem van haar vertegenwoordigers. 

Voor alles hielden de Stoïcijnen ervan de verbeelding en het gevoel (waarneming) de voorrang te geven BOVEN de kritische gedachte. (discussie) 

INTERPRETATIE van de eigen verbeelding is het criterium van de waarheid!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene