Over de Stoïcijnen zelf

Elke leider van de Stoïcijnen had zo zijn eigen kenmerk, maar allen droegen het stempel van eenvoud, gestrengheid en een hoge moraal. 

Posidonius van Apaméus (133-51) uit Syrië, kreeg daarna de leiding en werd een vriend van Zeno, hun stichter, hij hield noch van ijdele mensen, noch van de rijken, noch van hen die lukraak maar wat praten. Tot een jongeling, die lukraak sprak zei hij: « Wij hebben twee oren en maar een mond, omdat we veel meer moeten luisteren dan spreken. »  

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene