De deugd

De deugd ligt in de ziel. 

Zeno schreef voor dat men voIkomen onthecht en ontspannen moest leven, zonder opwinding, tot op de bodem eerlijk en open, daarbij dat passieve deel der ziel leidend door een hoge rede. (water-vuur eenheid) 

De deugd is niets anders dan een overeenstemming met de ziel gedurende het gehele leven. 

De aandacht voor de goddelijke dingen ontstaat uit een omzetting van de ziel, zich omkerende naar de wijsheid. 

Er zijn zes paradoxen waarvan Cicero zich bediende. 

Alleen het schone is goed. 

Hij, die de deugd bezit mist niets om gelukkig te zijn. 

Alle fouten en alle gerechte daden hebben waarde. 

Elk onredelijk mens is een dwaas. 

Elke wijze is vrij en elk onredelijk mens is een slaaf. 

Alleen de wijze is rijk.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene