Ziel en lichaam

Als de mens voortgebracht wordt, bezit hij een heersend zieledeel als een papyrusblad gereed om de inscripties op te schrijven, daarop schrijft hij elke gedachte en zijn eerste schrift zal door de zintuigen worden gedaan. 

De verbeelding en de spanning (energie) liggen in de ziel. (de mannelijk energie en de vrouwelijke verbeelding). 

De ziel is een ingeboren adem. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene