Vrijheid

Vrijheid is, zei een dwaas dat alles gebeurt zoals ik het me wens. 

"Ik zou willen dat alles bij mij ook geschiedde zoals ik het wenste!" zei Epictetus. 

Maar vrijheid en dwaasheid gaan niet tezamen. 

Vrijheid is te willen dat de dingen gebeuren, maar niet zoals jij het wilt, maar zoals zij GEBEUREN. (Epictetus) 

Onthechting - medebewegen - aanvaarden. 

"Alles wat geboren wordt moet sterven, alzo zal ik ook sterven." 

Ik ben een deel van het al, ik ben geen eeuwigheid, een uur gaat voorbij als deel van de dag, aldus kom en ga ik ook, De manier waarop is onbelangrijk. Dat is vrijheid." 

"Uithouden en zich onthouden." 

"Niet de dingen zelf verontrusten ons, maar onze voorstelling van de dingen." 

(Chrysippus Epictetus, 50 n. Chr. - Zedenkundig Handboek.) 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene