God

God is een onsterfelijk levende, redelijk, volmaakt, intelligent, gelukzalig, onbekend met alle kwaad en regeert alles op aarde; hij heeft geen menselijke vorm. Hij is de architect van alles en is als een vader, en zoals met deze geeft men hem verschillende namen in overeenstemming met wat hij doet. Men noemt hem DIA, omdat hij degene is waardoor alles is ontstaan; men noemt hem ZEUS, omdat hij de oorzaak des levens is of omdat hij intens vermengd is met alles wat leeft. 

God is zonder vorm, maar kan zich transformeren in hetgeen hij wil en zich gelijk maken aan alles. 

God is een fluïdum dat zich over geheel de wereld uitbreidt. 

In alle scheppingen, plant, dier, mens, organen is een element dat ordent en samenbrengt. 

Daar de wereld uit verschillende delen bestaat moet er een heersende macht zijn die alles ordent. Dat kan niet anders zijn dan de ineigen natuur van de wezens: God. 

Dus God is. (het ondefinieerbare, ongrijpbare, dat doet leven en groeien is God). 

Zeus, Vader Ether, is onsterfelijk, de eerste oorzaak van de natuur. 

Hun hymnen aan hem zijn als lofzangen aan het pneuma-deel, dat de ziel is, geboortegrond van de ziel. 

Het Lot is een eeuwige beweging, geordend en doorlopend. GROEI is DOEL EN LEVEN. 

Er is niets stilstaande. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene