De Griekse Filosofie  is te verdelen in 4 grote stromen: 

  1. Plato's academie; 
  2. Aristoteles 
  3. De Stoa 
  4. Epicurisme. 


Plato leefde van 427 tot 347 v. Chr. hij was een leerling van Socrates (479-399 v.C.), geb. te Athene. 

Aristoteles van 384-322 v. Chr. hij was een leerling van PLATO , geb. Stagira. 

STOA - gesticht door ZENO tegen het jaar 300 v. Chr. 

Epicurus van 341-270 v. Chr. geboren op Samos. (gestreng materialisme) 


Zeno was geboren op Cyprus en men herkent in zijn leringen Oosterse invloeden. 

Na hem wordt Cleanthius (331-332) leider van de Stoa. Daarna Chrysippius (280-210)  Hij werd één der steunpilaren van de Stoa. 

De Stoa kreeg invloed in Rome door Diogenes van Babylonië, waar hij als ambassadeur van Athene in 156 v. Chr. aankwam. 

Door hem komen er nu Chaldese invloeden in de Stoa. 

Na hem wordt Antipar van Tarsië leider (150-136). 

Dan Panetius van Rhodes (185-112), hij leidde de Stoa vanaf 129 en had vele vrienden onder de Romeinen. 

Onder Tiberius en Nero zijn veel Stoïcijnen omgebracht. In die tijd was de kern van hun leer hoofdzakelijk de "zelfbeheersing", vandaar de uitdrukking "stoïcijns reageren." 

Seneca wordt één van de beroemde romeinse Stoïcijnen, die op bevel van Nero zelfmoord pleegde in 65 n. Chr. 

Musonius Rufus predikte de Stoïcijnse leer in Rome, maar werd verbannen door Nero (25- 80 n. Chr.) 

De bekende keizer Marcus Aurelius, die regeerde van 121-180 was eveneens een Stoïcijn. Zijn bijnaam werd Antonius Philosophus. 

Hij staat bekend als een zachtmoedig, eenvoudig en oprecht mens; Liet een Grieks werk na: "Zelfbeschouwingen - Stoïcijns. Zijn standbeeld op de Plazza Colonna is vervangen door een beeld van Paulus op last van paus Sixtus V.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene