Vaten

VATEN 

De derde groep was vooral de natuurwetenschappers: astronomen, astrosofen, voorspellers. 

De basis-triaden werden onderwezen door de Druïden. Een Druïde had altijd een groep Kelten onder zich. De Barden bezongen de ontvangen leringen en de Vaten wezen de mensen op voortbestaan, toekomst, incarnatie, ziel, enz. 

In Engeland is één van de oudste overleveringen die van 1800 v. Chr. als Hu Gadarn Hysicion (Isaacson) (soms gezien als Jezus, Lichtzoon) of Hu the Mighty een groep kolonisten, de Cymri, vanuit Defrobane (nu Constantinopel) Engeland binnenkomt. (historie Angelsaksische volkeren) 

In de oude triaden uit Wales is deze Hu Gadarn de eerste brenger van wijsheid der ouden. Hij heeft de triaden aan het volk bekend gemaakt en richtte Stonehenge op. Hij staat in de Wales-archeologie bekend als een dichter, een intellectueel en een Barde, die in zijn liederen de herinneringen uit het verre verleden vastlegde.

Op zijn standaard stond de Os, John Bull. In de Tarot de Magiër, de Aleph (os). 

In de tijd van de Romeinse invasie in Engeland waren er 40 Druïdische centra, overeenkomend met de 40 stammen, elk onder leiding van een Druïde. 

Er waren drie aartsdruïden die in York, Londen en Caerleon-on-Usk zetelden. 

Om Druïdische kennis te verkrijgen was 20 jaar studie nodig. 

Julius Ceasar zei van hen: "Zij hielden zich ver van oorlog, betaalden geen krijgsbelasting; zij waren vrijgesteld van militaire dienst en alles wat ermede samenhangt. "

Zij maakten gebruik van Griekse lettertekens en leerden veel uit het hoofd, de herinnering daarmede stimulerend; schrijven verslapt het. 

Zij lazen in de sterren en hun bewegingen; leerden over het aardmagnetisme en zijn verdelingen, leerden over natuurkunde en de macht van de heerschappij Gods en onderwezen de jeugd in deze onderwerpen." 

De heilige wetten van de Druïden en hun religie komen tot ons via de eerste optekeningen van het Christendom. Hun strenge princi0pes lieten zij daardoor af en toe vallen en schreven op hetgeen zij voordien niet deden. 

Hun geneeskunde baseerde zich op de hulp Gods. Zij oefenden geen geneeskunde uit zonder allereerst God zijn zegen te vragen. In de Druïdische tumuli zijn resten gevonden van gezette beenderen. 

Zij gebruikten telescopen. Bekende heilige bronnen van de Druïden waren vroegere telescoop-bronnen, die in verband stonden met hun astronomische waarnemingen. 

"De waarheid ligt op de bodem van een bron." 

Avebury , Ambresbiri genoemd door de Druïden, was het grote heiligdom van de Dominion.(62 - Celt/Druid) 

Cromlech is de steen van de aartsdruïden. Hij raakte het aan met de punt van een zwaard (63). 

In Ierland noemde men deze steen: Beth-el. Daarnaast stond een andere steen die het regenwater opving, het enige water voor de Druïdische ceremoniën en het water van de rivier de Dee, de oude Jordaan van de Britten. Nog in de christentijd was de Dee een heilige rivier. 

Een graankorrel in goud gevat werd door de aartsdruïde gedragen als symbool van het Goddelijke. De historici noemen dit het Druïden-ei. De mannen van "de gouden sikkel". 

Er zijn nooit sporen van mensenoffers gevonden. De Romeinen hebben deze overleveringen verzonnen om de eigen wreedheden te bedekken. 

Het symbool van Ierland, het witte klaverblad, werd door de heilige Patrick, één der eerste Christenpredikers gebruikt om de drieëenheid te verklaren. 

De eik met twee takken werd door de Druïden voor hetzelfde doel gebruikt. In de hoofdstam schreven zij de naam: Taranis; in de rechtertak de naam Yesu; in de linkertak de naam: Belenis. 

Boven deze eik schreven zij de naam Thau. Het Tau-kruis werd gevonden op het priestergewaad onder Stonehenge. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene