Druïde

Hun naam komt van het Griekse woord: DRUS - eik en van het Indogermaanse woord: wid - weten. 

De eik gold als symbool van de levensenergie, de krachtstroom belevendigd door het Licht, plus drie-voud.??? 

Eiken waren heilige bomen, zij straalden veel energie, licht uit. 

Cypressen waren heilige bomen, omdat zij negatief gepolariseerd waren en veel licht behielden. 

De gewoonte om cypressen langs kerkhoven te zetten is van oudsher een lichtketen te maken langs de doden, als hulp. De maretak was hemels, omdat hij niet in aarde is gegrond. 

Julius Ceasar werd later door een Druïde geadviseerde; Pilatus werd als een Druïde-aanhanger beschouwd door zijn vraag: Wat is waarheid? Een typisch Druïdisch uitgangspunt.

De apocriefe boeken van Pilatus bewijzen, dat hij een merkwaardig mens is geweest en zeker geen moordenaar. Hij was Spanjaard van geboorte, opgevoed in Spanje en later in Engeland onder leiding van Druïden. 

Men verdeelt de Druïden in drie groepen: de Druïden of wijzen; de Barden of zangers; de Vaten of waarzeggers. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene