5 — oude wijsheid opnieuw actueel

Deze cyclus bestaat uit drie lezingen:

  • De triaden van de Druïden — de Druïden worden omgeven met foutieve interpretaties; hun geestelijke leringen, samengevat in hun triaden, bewijzen dat ze werkelijk de hoogstaande en wijze mensen waren zoals hun tegenstanders uit het verleden moeten toegeven;
  • De wijzen van Areopagus — de Stoïcijnen worden dikwijls atheïsten genoemd en menige atheïst baseert zijn godsontkenning op hun leringen. Het tegendeel is echter waar; de grote wijzen van de Stoa waren diep religieus, in de oorspronkelijke betekenis van het woord;
  • In het teken van de slang — de slang is niet weg te denken uit de geestelijke leringen van de voorchristelijke en christelijke volkeren. Er waren zelfs slangensekten. Waarvan is de slang het symbool: van het goede of van het satanische? Komt zijn symboliek uit het Oosten, dan wel het Westen? Wat heeft de slang met het slangenvuur te maken?
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene