Indiaanse geneeswijzen

Op het ogenblik maakt de Indiaanse geneeswijze grote opgang: maar ook hier is er een verschil tussen de diverse Indianenstammen. De ene heeft de geneeswijze nog zuiver bewaard, de andere vermengde deze met westerse zienswijzen en weer een andere vermengde haar met de magisch-drogerende religieuze ritualen. 

De Peyote-Indianen b.v. gevoelen zich gesterkt door een leer waarin Jezus en de Bijbel toegelaten werden, maar daarnaast geloven zij dat God hen de Peyote-vrouw zond die hen de Peyote-paddestoel bracht, die hen dermate kon drogeren dat in deze vervoering God tot hen spreekt. 

Hier komt het gebied van de Sybillische en oude Griekse gebruiken. 

De paddestoel speelt in diverse Indiaanse leringen de rol van "de door God gezondene", die de aarde met zijn zaad bevruchte, die aarde en hemel daardoor verbond en dus wordt door zijn sappen de mens eveneens met de Grote Geest verbonden. 

Drug en religie worden één. 

Maar ook in de geneeskunst worden drugs, en vooral GEUREN aangevend om de "hersenen van de zieke of zijn etherische lichaam te beïnvloeden."

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene