Natuurvolken

De natuurvolkeren in zoverre zij niet uitgeroeid werden, kennen deze wetenschappelijke arrogantie niet, hoogstens bezitten zij een natuurlijke adeldom of een vanzelfsprekende eenvoud tegenover het fenomeen van PSI. 

De PSI-begaafdheden die elk natuurlijk mens bezit of bezat, zijn grotendeels verloren gegaan bij de cultureel ontwikkelde mens. 

Indianen, de oude Chinezen, Grieken, Pygmeeën en met de natuur verbonden mensen en volksgroepen bezitten min of meer de PSI-vermogens (zijn met het instinct verbonden), maar vooral gaan zij van de gedachte uit: dat alles één is in de hand van de Grote Geest. 

Wij zijn verscheurd door de veelheid; wij streven naar een geïsoleerd individualisme en zien dat als hoogste bereiken. 

Maar er is een verschil tussen een geestelijk individuum zijn of een gehard ikcentraal individu zijn.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene