Ziekte

Ziekte betekent dat men zijn eigen etherische ritme niet in de hand heeft gehouden. 

Tijdens een ziekte verliezen we de macht over ons etherische ritme en gaat het stoffelijke lichaam ons beheersen.(pijnen en kwalen) 

Dat betekent dat we vrijwel willoos afhankelijk kunnen worden van elke etherische krachtcentrale die op onze weg komt. 

Als we ziek zijn worden we anders. 

De enige ingebouwde bescherming kan dan zijn: de ervaringen die in onze ziel werden opgeslagen. 

Mensen die teleurstellende ervaringen hadden met alternatieve geneesmethoden of met religieuze manipulaties bezitten een ingebouwde weerzien tegen religie of alternatieve methoden. 

Deze weerzin voedt hun wil, als tegenkracht. Iemand kan ook uit vorige levens zulk een weerzin meebrengen, hij bezit dan microkosmische ervaringen die ofwel hem beschermen ofwel weerhouden iets nieuws te proberen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene