Vrijheid

In werkelijkheid is zulk een vrijheid echter irreëel; iedereen staat onbewust in verbintenis met een krachtveld dat het zijne evenaart of overheerst. 

Niemand is een afgezonderde, etherisch bezien, zulk een isolatie brengt levensmoeheid en uiteindelijk de dood. 

De wisselwerking tussen een klein en een groter etherisch krachtveld is noodzakelijk en daar de meesten van ons niet bewust daarin medebewegen, gebeurt dit onbewust. 

Vandaar dat de oosterse wijzen zeggen: Alles is één. En met hun magisch-religieuze praktijken daarmede rekening houden. 

Het wordt dan een strijd om velen onder MIJN noemer te brengen. Dat is de religieuze concurrentie op de achtergrond. 

Zich VRIJDENKEN wil zeggen etherisch sterker zijn dan vrijwel ALLE etherische krachtcentrales om ons heen.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene