Alternatieve geneesmethoden

De kennis van de ritmen (trillingen) der vier rijken, van hun etherisch fluïdum en hun invloed op de menselijke biologische etherische ziel d.w.z. de ziel die zich etherisch in het bloed bevindt verzekerde de ouden van hun succes. 

Verzekerden echter ook de medicijnmeesters van het succes van hun zwart-magische methoden. 

Iemand zijn eigen ritme overdragen kan tegelijkertijd worden: de naaste van zijn individuele vrijheid beroven. 

Alle biologische zielen staan met elkaar in verbinding. Biologische ziel is de ether-trilling die het bloed bevat. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene