Voorschrijven

Het is moeilijk iemand iets voor te schrijven; dit kan slechts op aanwijzing van een fijne intuïtie van de genezer, dan wel na een kennen van de COMPLETE mens. 

Door een algemeen voedingsrecept kan men nooit ALLEN genezen, maar uitsluitend ZIJ, die daarmede in sympathie zijn. 

Er zijn ziekten waarvan de oorzaak zeer verschillend is. 

Er is slechts één biologische richtlijn: ieder mens behoeft: gezonde lucht; harmonische omgeving; gezond, opbouwend voedsel; een evenwichtig levensritme, een harmonische opeenvolging van dag en nacht, werk en rust. 

Iedereen, die hiertegen zondigt wordt ziek, de ene na teveel rust, de andere na te veel spanning in zijn omgeving. 

De Grote Geest opnemen in zijn leven betekent de tijdelijke natuur overgeven daaraan, in al zijn verstrekkende betekenis. 

Daarom zijn dagelijkse geestelijke bezinningen onmisbaar en deze regel wordt door de bewuste geestelijke mens altijd opgevolgd. 

Geen weerzin, geen plicht, maar vanzelfsprekendheid.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene