Telepathie

In het Oosten wordt als vaststaand aangenomen, dat alles één is, d.w.z. etherisch met elkander verbonden. 

Nu weet men dat emoties zich in de electrische activiteit van de hersenen weerspiegelen en de hersenen kunnen een andere hersenmassa zijn eigen ritme opdringen. 

Dat is in wezen telepathie. 

De sterkst geconcentreerde mens kan zijn naaste iets opdringen, UITGEZONDERD wanneer deze zeer geconcentreerd niet wil. 

Onbewust, in het menselijke levenskrachtveld regeren dus de sterkste hersen-trillingen of ritmen. 

Dat is een zeer gevaarlijke situatie. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene