Geestelijk genezen

Geestelijk genezen hangt nauw samen met etherisch helen; individuele gestoorde etherische krachtvelden kunnen ZICHZELF NIET genezen, zij zijn afhankelijk van derden. 

Geestelijk ingestelde mensen weten dan dat zij een GEESTELIJKE BRON moeten aanboren om te helpen deze biologische storing te genezen. 

Deze BRON is, nogmaals, altijd in overeenstemming met hun geestelijke ziel of geestelijke bewustheid. 

Het gelijke geneest het gelijke. Het geloof geneest de gelovige. 

Onverschillig wie de gelovige en wat hun geloof is. 

Het verhoogt hen niet, maar herstelt hen in hun biologische evenwicht. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene