Rust

Men kan ons, via telepathie of suggestie, andermans rust overdragen. Wij kunnen ook onszelf rustig denken, door aan iets ontspannends te denken, beelden te vormen, de ademhaling volgt dan vanzelf. 

Door aan de Geest te denken kan men ook rustig worden. 

Hier is de biologische en geestelijke instelling van de mens bepalend. 

Iemand die NIET geestelijk denken kan (d.w.z. zijn ziel NIET boven de biologische beperkingen verheffen, aldus de geestelijke ziel NIET vrijmaken) zal bepaald blijven bij biologische methoden. 

Hij wordt dan BIOLOGISCH gezonder, zoals een gezond dier. 

Indien er in hem een geestelijke ziel huist, neemt hij daarmede geen genoegen, hij word na deze biologische genezing, nog sterker geestelijk geïnteresseerd, omdat het doorvoerkanaal: geest, ziel, natuur weer open is. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene