Hoe en waar

In binding staan met de geest is een biologisch en geestelijke behoefte. 

Indien niet, dan is de mens reeds etherisch gestoord. 

Deze wisselwerking leren is dan noodzakelijk, hervinden; zichzelf afschermen tegen invloeden (etherische) van buitenaf; zichzelf vullen met geestelijke kracht door: meditatie, mijmeringen over de Grote Geest, bereidwilligheid tot bidden, of zich voor Hem neigen; eerbied voor Zijn werken; losstaand van alle menselijke methoden en scheppingen. 

ONTSPANNENHEID is voorwaarde tot deze vereniging of wisselwerking, vandaar dat innerlijke rust en het rustig ademen ook medewerken. 

Iemand die rustig WORDT, ademt rustig; iemand die zichzelf DWINGT rustig te ademen is nog niet rustig, er kan nog een spanning zijn tussen innerlijke en uiterlijke mens. 

Biologisch gebrek verstoort het chemisch evenwicht, daardoor ook spanningen. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene