Indianen en lied

Er zijn indiaanse medicijnmeesters die door kruiden de hersenweerstand van de zieke totaal wegnemen en daarna ritmisch oude indiaanse legenden zingen, waarbij er altijd sprake is van een onoverwinnelijke held. 

De bedwelmde of zeer ontspannen en sluimerende zieke, neemt ritme en woord op in zijn onderbewustzijn en vereenzelvigt zich daarmede. 

Dit heeft, vooral op levensmoede en psychosomatische zieken, een genezende invloed.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene