Kruiden

Velen hebben angst voor zulk een beïnvloeding, vooral de Westerse mens, die een aversie tegen afhankelijkheid en overgave ontwikkeld heeft. 

Er schuilt ook een gevaar in, maar tegelijkertijd een GENEZING. 

Om genezen te worden MOET de zieke zich overgeven, er is geen andere oplossing. 

Wat de Indianen via het zingen van suggestieve liederen, via het verbranden van kruiden en via het innemen van sterk drogerende sappen doen, probeert de westerse mens nu b.v. via kruiden, via voeding, nadat de chemie faalde. 

In wezen gebeurt er hetzelfde; zowel de ene als de andere medicijn werken in op het etherische lichaam, op de chemische huishouding, op de hersenen en veranderen daardoor het etherische of electrische ritme. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene