Algemeen

Alle hinderlijke of prettige ervaringen berusten op een wisselwerking tussen hetgeen waarmede men in aanraking komt en zijn eigen etherische veld. 

Groepen bezitten een enorme aura, samengesteld uit de individuele aura's, die zich gewillig laten opnemen in het algemene aura. 

Massa-psychose, massa-hysterie, massale religieuze betogingen, massale gebedsgenezingen. 

Iemand, die zich onprettig gevoelt in een bepaalde groep, kan zijn etherische lichaam daarop niet afstemmen, dat kan allerlei oorzaken hebben; zowel goede als kwade. 

Het gemeenschappelijke aura bewijst zichzelf meestal door de gebeurtenissen, ziekten, hysterisch, enz. binnen dat veld. 

Iemand die daar niets voor voelt, maakt dat hij wegkomt. 

Trekt het individu zich echter uit het gemeenschappelijke aura terug, dan herkrijgt hij weer zijn eigen veld, al dan niet beladen met de injecties die in het algemene veld hebben plaatsgevonden. 

Een zeer individueel zelfstandig mens wil altijd, onbewust, zijn eigen aura (zijn tehuis) onaangetast bewaren, blijft hij daarbij gezond, blij en energiek dan is het juist, indien het tegenovergestelde het geval is komt hij toch voor een of andere geneesmethode in aanmerking. (zelfs voor een religie) 


Via de acupunctuurpunten kan men weten dat de mens energie opneemt en terugzendt, een wisselwerking, er is een ingaande en een uitgaande stroom. Niemand kan uitsluitend negatief blijven of uitsluitend positief; dat geeft altijd storingen in ons stralingsveld. 

Storingen die altijd ziekten veroorzaken. En bij ziekte wordt men gedwongen om zichzelf hetzij negatief hetzij positief op te stellen, afhankelijk van de aandoening en de methode. 


Het genezen op afstand is altijd succesvoller met de kennisname van de betrokkenen. Ook hier is de "instelling" doorslaggevend. Iemand, die ernstig ziek is kan altijd beter, er zijn allerlei middelen, op de een of andere wijze eerst contact maken met de genezer. 

Al met al: de psychische geneeswijzen kunnen vrijwel alles bewerken, hetzij kwaad hetzij goed (denk aan de magische methoden van de medicijnmannen) en hier is de waarschuwing: 

Bezin voordat ge begint op zijn plaats! 

Een wanhopig mens bezint zich zelden; maar er kunnen goede vrienden zijn, die hem met begrip en raad omringen, zodat het profiteren van het leed van anderen gestopt zal worden. 

Er is niets ergers dan het profiteren van de netelige situatie van zijn medemensen en dit gebeurt MEER dan u denkt, op alle mogelijke manieren. 

Want een gespannen, neurotisch, ziek of beangst mens, is altijd niet volkomen toerekeningsvatbaar en overgeleverd aan zijn naasten! 

Ook in de vele religieuze groeperingen komt dit tot uitdrukking. 

De adeldom van de mens zal een garantie kunnen zijn voor zijn levenswandel en de experimenten, die hij wil uitproberen. 

Iemand, met een innerlijke 'standing' kiest zijn weg, kiest bewust zijn hulp, zijn oplossingen en zijn levensinstelling. 

En innerlijke standing is het allernodigste dat de mens van heden behoeft, een innerlijke toestand die hij nooit van een ander blijvend kan ontvangen, maar altijd zelf, door eigen inspanningen moet opbouwen. 

Zulk een innerlijke adeldom maakt hem tenslotte tot een mensenhelper in de meest edele betekenis van het woord. 


Onnodige operaties - Köhnlechner; 

Psi - genezing - -Stetter.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene