Handopleggen

De handopleggers brengen hun vitale energie over op de patiënten. Deze energie is dermate sterk dat zij microben doodt, zoals radio-activiteit in de allopathie wordt gebruikt. Hierdoor kunnen infectueuze aandoeningen genezen worden. 

Er is echter een maar..... Soms gebeurt het dat iemand een handoplegger niet verdraagt. 

Hier kont de kwestie van de onderlinge verhouding van de beide etherische lichamen tot uitdrukking. 

Een zichtbaar aanwijsbare oorzaak kan men natuurlijk niet vinden, maar sommigen gruwen van bepaalde handopleggers. 

Dit is iets om over na te denken. Het gaat hier uitsluitend om de toestand van de etherische lichamen, om de ontladingen die via emoties en denken daarin plaatsgevonden hebben. 

De handoplegger-genezer behoeft niet altijd een edel of hoogstaand mens te zijn! Een versterkte bio-energie, versterkt is niet verhoogd, is niet een kwestie van innerlijke adeldom, maar van organische predispositie; of van een organische destructuur. 

Er zijn bio-energie verschillen. 

Er zijn hier ook goede en slechte handopleggers, afgezien van hun resultaten! 

In alle gevallen ontvangt de patiënt HUN trillingen; die vrijwel altijd na verloop van tijd weer verdwijnen als de patiënt zijn eigen bio-vitaliteit hervonden heeft. 

RISICO: afhankelijkheidspositie bij voortdurende behandeling. 

De fundamentele stralingswet is hier ook van kracht: gelijk trekt gelijk aan. 

Alle psychosomatische storingen kunnen door deze methode "genezen" worden, d.w.z. weggewerkt uit het etherische lichaam van de betrokkenen. 

Hetzelfde gebeurt met gebedsgenezingen, suggesties, autosuggestie, enz. 

Homeopathie, natuurlijke medicijnen werken eveneens zo: gelijk tegenover gelijk. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene