Autosuggestie — suggestie

Autosuggestie en suggestie hebben eveneens met de psyche te maken. Psyche is woordelijk geest; en de geest. d.w.z. de kosmische oplader van de schepping is alomtegenwoordig. 

Geest is niet een uitsluitend religieus begrip. 

De goddelijke geest is die trilling of energie, die zich niet aangepast heeft aan de bio-trillingen; dus een zeer hoge frequentie heeft. 

Hoger dan ons bio-lichaam, dat reeds boven de normale energie ligt en wellicht zelfs boven de radium-stralingen, omdat onze trillingen (telekinese, telepathie) alle lagere trillingen, de materie doordringen. 

Autosuggestie is een zelf-oplaadmethode door middel van het beïnvloeden van ons etherische lichaam via onze gedachten, ons beeldende vermogen. 

Alle concentratie met behulp van mandala's, mantrams, enz. beogen hetzelfde. Hier is echter het voordeel dat de mens zichzelf niet overgeeft aan de "genezer" of degene die hem suggereert, maar uitsluitend aan zichzelf. 

Deze methode vraagt echter altijd een intelligente, zeer doorzettende persoonlijkheid.  Autosuggestie is moeilijk. 

De cursussen in autosuggestie hebben altijd een sterke curcusleider nodig die zelf de kunst machtig is, dus zelf bio-energisch is en zo zijn cursisten mede kan opladen, zodat zij in staat zullen zijn zich te concentreren. 

Aan autosuggestie beginnen is minstens zo moeilijk als tot een onafhankelijke meditatie komen. Beide hebben tot doel het biolichaam te vitaliseren en te harmoniseren. Uiteindelijk dienen alle methoden dit doel. Goede, geestelijk edele bijeenkomsten dienen dit doel eveneens. 

Daar waar men in een ruimte is, waar geregeld een energisch etherisch opladen plaatsvindt, ontstaat een bio-krachtveld. Dit is altijd merkbaar. 

Hoe edeler de bijeenkomsten des te hoger spiritueler, d.w.z. bovenaardser de trillingen worden. Het regelmatig zich "baden" in zulk een veld zou ziekten moeten voorkomen, Ook kan men dit thuis doen. Maar elkeen die aan zichzelf wordt overgelaten is ook op zichzelf en zijn doorzetting en instelling aangewezen. Hij bepaalt dan zelf het resultaat, hij is genezer en patiënt tegelijk!  

En om genezer te zijn moet men bezitten: geloof in zichzelf, in de kosmische krachten, in de geest, in alles wat met PSI te maken heeft. Bovendien moet men weten hoe iets werkt. 

Bij auto-suggestie lichten de acupunctuur punten op, zij versterken hun werking, het bio-veld wordt lichtender tijdens de concentratie, hetgeen bewijst dat het genezend of harmoniserend werkt. 

Suggestie beoogt hetzelfde, met dit verschil dat de genezer of de arts de gedachten in het organisme van de patiënt plant. Ook hier moet er een sympathie of vertrouwen bestaan tussen arts en patiënt. 

De bekende proeven met placebo's bewijzen hoezeer de patiënt beïnvloedbaar is, buiten zijn medeweten om.  Als de arts hem zegt dat hij caffeïne-injekties gekregen heeft, krijgt hij hartkloppingen, omdat hij koffie niet verdraagt: terwijl hij suikeroplossingen kreeg toegediend. 

Als men hem caffeïne-injekties geeft en zegt dat er slechts een suiker-oplossing is ingespoten voelt hij zich kiplekker. 

Dit bewijst slechts wat de verbeelding kan doen. Natuurlijk kan men hieronder niet alle ziektebeelden rangschikken, slechts de psychosomatische, hoewel dat er tegenwoordig zeer veel zijn. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene